Bihar Közalapítvány/Oktatás, szemléletformálás


Bihar Közalapítvány

Oktatás, szemléletformálás

A Közalapítvány megalakulása óta nagy hangsúlyt helyez a természeti értékek megismertetésére, a természettudatos gondolkodás kialakítására.Legelő ménes Földesen
Fél megyényi terület természetvédelmi központjának létrehozásához kezdtünk hozzá egy volt orosz katonai objektum megvásárlásával. A francia-magyar program keretében először a laktanya katonai jellegét sikerült megszüntetni. Kialakításra került egy fogadóépület, a mellette, igen rossz állapotban lévő építményeket pedig elbontottuk. A legnagyobb alapterületű (440 m2), s egyben legjobb állagú volt katonai kultúrházat választottuk ki végül a bemutató- és foglalkoztató-központ kialakítására. A munkálatok 2007-ben kezdődtek, és 2008 tavaszára egy nyári programok lebonyolítására alkalmas épület került tető alá.
Mivel a bemutatóközpont füvespusztai élőhelyen, Natura 2000-es területen található, így bemutathatóvá válnak a hozzá kapcsolódó természeti értékek, valamint természetvédelmi tevékenységek. Az extenzív legeltetéses állattartással fenntartott élőhelyen jelenleg egy ménes és egy hortobágyi racka nyáj legel.
A természetvédelmi központ udvarán vezet a bihari élőhelyek állat- és növényvilágát bemutató tanösvény, amelyet rendszeresen látogatnak a környező települések óvodásai, iskolásai. Számukra kirándulással egybekötött foglalkozásokat tartunk.
 A területen egy juhászpihenő is található, ahol az idelátogató csoportok kemencében sült ételek elkészítésével és elfogyasztásával hangulatos ízelítőt, bepillantást kapnak nagyanyáink, nagyapáink múltjának mindennapjaiba.
A térségben dolgozó mezőgazdasági és vadgazdálkodási szakemberek részére rendszeresen tartunk összejöveteleket, amelyeken az aktuális programokat, feladatokat részletesen megbeszéljük.
A bihari települések oktatási intézményeivel jól működő, kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatot alakítottunk ki. A pedagógusok közös feladatuknak tekintik a térségben felnövő gyerekek természettudatos magatartásának kialakítását, melyhez mi segítséget nyújtunk. Minden évben sor kerül a gyerekek és pedagógusaik számára szervezett rendezvénysorozatra, amelynek célja a térség természeti értékeinek megismertetése. Ennek keretében mindig törekszünk arra, hogy a résztvevők gyakorlati természetvédelmi ismereteket szerezzenek, a térségben dolgozó természetvédelmi szakemberekkel találkozzanak, valamint a hagyományos földművelő és réti gazdálkodás, életmód sajátosságai is hangsúlyosan megjelenjenek. Ezen a programon évente 16-22 település képviselteti magát.
A természetvédelmi központ kialakításával régiós szinten biztosítunk helyet a több, mint egy évtizede folyó természetvédelmi munkának.
»