Zöld Folyosó Közalapítvány


Zöld Folyosó Közalapítvány

 

Magyarországra jellemző, hogy a gazdaságilag elmaradott térségek természeti értékekben bővelkedő területeket rejtenek. Ezen térségek fejlődésének egyik lehetséges alternatívája a természeti potenciál fenntartható használata. Fontos feladat, hogy a lakosság e tőkeértéket felismerje, és – folyamatos szakmai segítséggel – a térség hagyományain alapuló módon használja, egyben megőrizze azt.

A Zöld Folyosó Közalapítványt 1995. augusztus 1-én alapította Somogyfajsz Község Önkormányzata, a Somogy Természetvédelmi Szervezet és négy magánszemély. A közhasznú szervezet céljai a következők:

  •  környezet- és természetvédelmi programok támogatása, amelyek elősegítik az önkormányzatok ilyen irányú feladatainak megvalósítását;

  • olyan beruházások és vállalkozások támogatása, amelyek a térség hagyományain alapulnak, és elősegítik a természeti és kulturális értékek védelmét, bemutatását, valamint a térség fejlődését;

  • természetes és jogi személyek által önként vállalt természet- és környezetvédelmi feladatok és kötelezettségek támogatása;

  • veszélyeztetett élőhelyek vásárlása és fenntartása természetvédelmi céllal;

  • az ökoturizmus támogatása, fejlesztése.


A Közalapítvány tevékenységét Somogy megyében, elsősorban Belső-Somogyban folytatja, de részt vesz regionális, országos illetve nemzetközi programokban is. Összesen mintegy 300 ha nagyságú, saját tulajdonú, illetve bérelt rét-legelő, és összesen mintegy 500 ha tavas terület természetvédelmi kezelését végzi. A rét-legelő természetvédelmi kezelésének eszköze a tradicionális magyar háziállatok (magyar szürke szarvasmarha, racka juh) külterjes tartása és tenyésztése, az extenzív gyepgazdálkodás. A tavas területek kezelési módja az extenzív halászat. A gazdálkodásból és támogatásokból származó bevételek ökológiai értékekben gazdag, veszélyeztetett területek megvásárlását, a területek ökológiai és műszaki állapotának fenntartását, a természeti értékek védelméhez, bemutatásához szükséges turisztikai, oktatási infrastruktúra kialakítását, fejlesztését, működtetését szolgálják.
A Közalapítvány együttműködik a Somogy Természetvédelmi Szervezettel a környezettudatos magatartás megalapozását, az ökológiai ismeretek fejlesztését szolgáló tevékenységben, az élőhely- és fajvédelmi programok fenntartásában. Szakmai, módszertani segítséget nyújt az ökológiai értékek fennmaradását szolgáló gazdálkodás, a fenntartható tájhasználat témaköreiben a gazdálkodók, önkormányzatok részére. E tárgykörben szakmai tájékoztatókat, konferenciákat, programokat szervez.

Vidra - Lutra lutra (Fotó: Viszló Levente)

»