Zöld Folyosó Közalapítvány/Oktatás, szemléletformálás, ökoturizmus


Zöld Folyosó Közalapítvány

Oktatás, szemléletformálás, ökoturizmus

A Balaton és a Dráva közt húzódó ökológiai hálózat természeti értékei, valamint a védelmük érdekében végzett tevékenységek iránt érdeklődők tájékoztatását, részükre ökoturisztikai programok kiajánlását, szervezését kiemelt feladatként kezeljük. A programok egyik alapvető célja a természet jobb megismerésén alapuló környezettudatos szemléletmód és gondolkodás, felelősségtudat megalapozása, fejlesztése a projekt által érintett települések lakossága, valamint az ide érkező látogatók körében.
Kialakítottuk azt az állandó túraútvonalat, amelyen a csoportok a Balaton déli partjától indulva, 6 nap alatt érik el a Dráva folyót. A résztvevők a Balaton-Nagyberek, a Somogyfajszi Pásztorpark, a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet és a Petesmalmi Vidrapark érintésével ismerkednek meg a Belső-Somogyra jellemző, mozaikos élőhely-típusokkal és azok változatos élővilágával.

Somogyfajszi természetvédelmi és turisztikai információs központ

Az egykori Kund-kastély Közalapítványunk központja, amely a szakmai alapfeladatok koordinációja, irányítása mellett lakossági természetvédelmi és turisztikai információs feladatatokat lát el. Természetvédelmi ismeretterjesztő, szemléletformáló, oktatást kiegészítő tevékenységet végez, szakmai módszertani és kulturális rendezvények, események színtere. Az épület felújításával javultak a látogatók fogadásának körülményei, tájékoztatásuk színvonala. Ide érkeznek a Korokna-völgy, illetve a környező területek természeti és kulturális értékei iránt érdeklődők, egyben ez a kiinduló pontja a Balaton és a Dráva közt húzódó zöld folyosó értékeinek bemutatását szolgáló programoknak.


Somogyfajszi Pásztorpark

A somogyi pásztorkodás hagyományainak bemutatása évről-évre több látogatót vonz. A Pásztorparkban a látogatók megismerhetik a somogyi pásztorélet múltját, a pásztorok művészetét, szokásait, hiedelmeit, babonáit, eszközeit. A parkban jelentős fejlesztések történtek, amelyek egyrészt a bemutatást teszik hitelesebbé, másrészt a látogatók kényelmét szolgálják. A 200 ha nagyságú terület látogatói infrastruktúrájának fenntartása, valamint a szakvezetések nem kis feladatot jelentenek.
A pásztorélet tárgyi emlékeiből állandó kiállítás nyílt a Kund-kastély egyik termében. Az érdeklődők az épülettől induló bemutató útvonalon végighaladva kapnak ízelítőt a táj valamikori hangulatából. Általános iskolai csoportok egész napos, illetve több napos terepprogram keretében ismerkedhetnek meg a térség természeti és kulturális értékeivel, nevezetességeivel. A pásztorpark látogatói részére szakvezetést biztosítunk.

Vidrapark – Petesmalom

A Vidrapark célja a Belső-Somogyra jellemző, 150 ha nagyságú erdei tavas terület élővilágának, ökológiai értékeinek, a vidra élőhelyére jellemző életközösségnek, a flóra és fauna jellegzetességeinek bemutatása a látogatók számára, akik egyúttal megismerkedhetnek az extenzív halászatnak, mint a fenntartható természethasználat, az ökológiai értékek fennmaradását szolgáló területkezelési módok egyik formájának szerepével, jelentőségével. Programjaink alapeleme az ember és a természeti környezet kapcsolatának, az emberi tevékenység átalakulásának bemutatása az avar kortól napjainkig. A pedagógiai cél a környezettudatos szemlélet, gondolkodásmód és magatartás kialakításának megalapozása, elősegítése.
A park rendkívüli népszerűségnek örvend, számos csoport látogatja meg az ország távolabbi vidékeiről és külföldről egyaránt. A csoportok mellett családosok, magánszemélyek is szép számmal érkeznek a területre. A látogatottság átlagosan mintegy 5000 fő évente. Éppen ezért munkánk fontos állomása volt a fogadóépület korszerűsítése, a bemutató útvonal és a megfigyelőhelyek felújítása, korszerűsítése. A látogatók a vidra életmódját, szokásait, a tavak élővilágát megismerve jutnak ismeretekhez, mindez szoros érzelmi kötődés és felelősségtudat kialakulását segíti elő. A látogatók számára szakvezetést, a bemutató útvonal térképét és a látnivalók leírását tartalmazó tájékoztató anyagot adunk. Óvodai és iskolai nevelést, oktatást kiegészítő terepprogramokat is szervezünk, melyekhez szakmai közreműködést, felügyeletet biztosítunk. A Vidrapark szünnap nélkül, egész évben látogatható.
A Vidrapark egyben a veszélyeztetett (fiatal, vagy sérült) vidrák (Lutra lutra), illetve egyéb védett emlősök, madarak menhelye. A projekt időtartama alatt 14 vidra, számos fehér gólya (Ciconia ciconia), fekete gólya (Ciconia nigra), és egy legyengült, de már röpképes rétisas-fióka (Haliaeetus albicilla) volt átmeneti lakója.

Ciframalom, Halászház

Megújult a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben található fogadóközpontunk. A beruházás befejeztével az épületben tizennégy fő kultúrált elhelyezésére van lehetőség, míg az ingatlan területe további 30 fő sátras elhelyezésére alkalmas. A látogatók számára sokrétű programot kínálunk a tájvédelmi körzet élővilágának megismerésére.
»