Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány/Természetvédelmi kezelés


Hortobágy Természetvédelmi Közalapítvány

Természetvédelmi kezelések

Legeltetés őshonos magyar háziállatokkal

A Hortobágy életében, kialakulásában és fenntartásában nélkülözhetetlen az őshonos magyar háziállatok – nóniusz ló, magyar szürke szarvasmarha, házi bivaly, mangalica sertés, rackajuh – legeltetése. Ezek a fajták igénytelenek, tavasztól őszig a területen tarthatók. Mintaterületeink villanypásztorral körülkerítettek, így – az állategészségügyi előírások betartása mellett – az emberi beavatkozás, zavarás minimálisra csökkenthető.

Magyar szürke szarvasmarhák

Növénytermesztés túzokvédelmi szántókon

Szántóinkon a globálisan veszélyeztetett túzok számára kell megfelelő körülményeket biztosítanunk a zavartalan fészkelés érdekében. Ezért fontos a faj számára megfelelő növények - gabonafélék, lucerna, repce, napraforgó – telepítése, vetésforgó kialakítása.
Túzokvédelmi területen alkalmazott technológia őszi talajmunkákat, növénytelepítést enged meg, hiszen a tavaszi talajállapotok a Hortobágyon általában nem teszik lehetővé a március végi – április eleji munkavégzést. Április utolsó harmadában azonban a túzoktyúkok elkezdik lerakni tojásaikat, és ezután már minden mezőgazdasági munka a fészekaljak pusztulását okozza.
A szántókon extenzív gazdálkodás folyik - műtrágyák, érésgyorsító és rovarölő szerek használata nélkül -, Túzok - Otis tardaigazodva a faj ökológiai igényeihez. A rovarölő szerek tekintetében egyetlen kivétel van, amikor a túzokok téli táplálékául szolgáló repcetelepítéseket kell megóvni kelést követően a rovarkártételtől. Ekkor is maximum 4 óra lebomlási idejű, piretroid típusú szereket használunk alkonyati kijuttatási időben. Ez azért fontos, hogy az esetleges másodlagos mérgezés lehetőségét is kizárjuk.
Alkalmanként egy-két vetésszélességben napraforgót is telepítünk, mely a forró nyári időben a fiókák számára megfelelő árnyékolást, rejtőzést biztosít a többi kultúrnövény betakarítását követően. A fészkeléssel érintett parcellán a túzokcsibe röpképességének eléréséig mindenféle munkavégzést felfüggesztünk.

Karácsony-foki élőhely-rekonstrukció

1995-ben az egykori rizsrendszer rekonstrukciója során célunk egy szikestavi élőhely-mozaik Nagy kócsag - Egretta albakialakítása volt, mely a Hortobágy térségében jelentős számban megjelenő vízi- és partimadarak számára jelenthet megfelelő táplálkozó-, fészkelő- és pihenőhelyet. Ennek során az 53 hektáros területet villanypásztorral kerítettük be. Jelenleg két szikestó jellegű élőhely van, ahol a sókban szegény felső talajréteget eltávolítottuk, és a szikes agyagból több kisebb kiterjedésű, kopár felszínű fészkelő szigetet hoztunk létre a partimadarak - elsősorban a gulipán (Recurvirostra avocetta) - számára. Három másik területegységen sziki mocsár és füves legelő alkot mozaikot. Gulipán - Recurvirostra avocetta2007-ben új átereszek beépítésével megoldottuk a terület vízborítottságának szabályozhatóságát.
Az élőhely mozaikosságának fenntartását kezdetben mechanikai beavatkozások (rotálás, kaszálás), ma már - a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve – magyar szürke szarvasmarhák és Heck-marhák legeltetése biztosítja. Az állatok számára készült egy szín, ami a nyári hőségben a tűző nappal, hideg időben a széllel és az esővel szemben nyújt menedéket számukra.
Az első években nagy mennyiségű madár jelent meg a területen, de azóta is minden tavasszal több ezer partimadár és réce keresi fel a területet. A legjobb költési években a fészkelő partimadarak denzitás értéke meghaladta a Hortobágyi Nemzeti Park legjobb területeinek értékét.

Akadémia-tavi élőhely-rekonstrukció

2008-ban megvalósult a területen található, 6,5 hektár kiterjedésű egykori anyagnyerő gödör rekonstrukciója. Célunk egy parti- és vízimadarak számára megfelelő fészkelő-, Nagy goda - Limosa limosapihenő-, táplálkozóhely kialakítása volt. Az elnádasodott, elgyékényesedett terület kotrásával szikes tó jellegű élőhelyet hoztunk létre, ahol öt kopár felszínű fészkelő sziget található. A szomszédos halastavi feltöltő csatornára egy új műtárgyat építettünk, így a tó mesterségesen áraszthatóvá vált, hiszen ezeknek a madárfajoknak fontos az időszakos vízborítás.
Sikerrel jártunk, hiszen a rekonstrukciós munkák befejeztével máris fészket raktak itt bíbicek (Vanellus vanellus), godák (Limosa limosa) és piroslábú cankók (Tringa totanus), de egy 10-12 egyedből álló kanalasgém-csapat (Platalea leucorodia) és nyári ludak (Anser anser) is ide járnak táplálkozni. Egy nádasfoltot meghagytunk a munkálatok során, mert ott már családot alapított két pár barna rétihéja (Circus aeroginosus).
A teljes területet villanypásztorral körbekerítettük, így az itt tartott bivalyállomány legeltetetésének nincs akadálya. Ez nagyban elősegíti a szikes puszta / szikes tó élőhely-együttes megfelelő ökológiai állapotának fenntartását.

»